Pravidlá

pre rok 2022 ostávajú nezmenené = platia pravidlá z roku 2020

Pravidlá-RC-TRIAL-MSR-2020

Pravidlá na stiahnutie (311 stiahnutí)