Preteky 31.07.2021 – ZVOLEN

Počet osôb: 0
Počet osôb ktoré prídu ako doprovod bez auta a budú mať záujem o stravu.
Dobrovolný údaj. Nezobrazuje sa verejne.
Vyplniť v tvare 09.... alebo +4219... Bez medzier!
Dobrovolný údaj. Nezobrazuje sa verejne.
Datum prihlasenia Meno Kategória Doprovod
2021-07-11 Anton Rusňák st Ultimate 0
2021-07-11 Anton Rusňák ml Street 0
2021-07-18 Matúš Onderčin Ultimate 0
2021-07-18 Marian Onderčin Ultimate 1
2021-07-19 Peter Salay Street 0
2021-07-20 Ladislav Keťko Ultimate 0
2021-07-20 Gejza Karácsonyi Ultimate 0
2021-07-21 Milan Strieborný Street 1
2021-07-21 Tomáš Strieborný Street 0
2021-07-22 Ján Petro Ultimate 1
2021-07-24 Peter Kozák Ultimate 1
2021-07-25 Richard Mihálov Street 3
2021-07-26 Peter Ondovčin Street 0
2021-07-26 Patrik Fulerčík Ultimate 0
2021-07-26 Michal Valachovic Ultimate 0
2021-07-26 Michal Valachovic - FOFO Ultimate 0
2021-07-26 Adam Vasko Žiaci (do 15 rokov) 1
2021-07-26 Marek Zemančík Ultimate 0
2021-07-26 Nina Zemančíková Ultimate 0
2021-07-26 Ivan Vlček Ultimate 0