Niečo o nás:

Modelárstvu a hlavne diaľkovo ovládaným (RC) modelom áut sa členovia nášho klubu venujú už dlhé roky, avšak pod hlavičkou RC Auto Model Team Revúca len od marca 2017, keď došlo k rozdeleniu modelárskeho klubu Ambasador a vzniku nového automodelárskeho klubu.

Náš modelársky klub RC Auto Model Team Revúca bol zaregistrovaný 13. apríla 2017 ako občianske združenie na Ministerstve vnútra SR a bolo nám pridelené IČO: 50849158. Zároveň je klub registrovaný aj vo Zväze modelárov Slovenska (registračné číslo klubu: 89). V súčasnosti má klub cca 43 členov (9 žiakov), z toho väčšina je aktívnych, t.j. jazdia so svojimi RC modelmi. V minulosti (do roku 2015) sme sa zúčastňovali aj pretekov RC modelov na okruhoch, ale v súčasnosti je hlavnou náplňou klubu organizovanie akcií pre záujemcov o OFF-ROAD (terénne) jazdenie s RC modelmi áut prevažne v mierke 1:10. S týmito terénnymi modelmi áut sa robia dva druhy akcií:

EXPEDÍCIE – je to vlastne jazda RC modelmi v neupravenom teréne (lesy, rokliny, potoky – tzv. RC turistika). Takéto akcie sa robia jedno aj viacdňové a navštívime pri nich zaujímavé prírodné miesta na Slovensku, ale aj v zahraničí, napr. RC expedície Tajov, Hrad Muráň, Králiky, Lačnovský kaňón, Harmanec, Hrad Sitno, Rakytovská dolina, Ještěd v ČR, Tomášovský výhľad, Gaderská doliny, zimný prechod Muránskou planinou a mnoho ďalších. Ide o nenáročné „turistické“ akcie, ktorých sa okrem modelárov – vodičov RC áut pravidelne zúčastňujú aj rodinný príslušníci, vrátane deti.

RC TRIAL – sú súťaže v jazde náročným terénom, tzv. trial (obdoba trialu veľkých áut napr. Off Road Tisovec). Tieto súťaže sa robia buď v prírode vo vhodnom náročnom teréne, alebo na umelo vybudovaných trialových tratiach. Ide o jazdu medzi bránkami na čas, pričom za chybný prejazd sa prideľujú trestné body. Vo „svete“ je takýchto „umelých tratí“ mnoho, na Slovensku zatiaľ jediná – naša v Revúcej. Vybudovali sme ju s podporou vedenia mesta Revúca a sponzorov v areáli Domu športu na Clementisovej ulici. Začali sme v roku 2014 a areál neustále vylepšujeme a udržiavame. V Dome športu máme aj klubové priestory, kde sa stretávame každú stredu.